An Dakatar Da Wannan Shafin. Mun Koma Zuwa Parstoday Hausa
Hannunka Mai Sanda
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Wednesday, 05 March 2014 09:22

Suratul Mu'uminun Aya Ta 1-7 (Kashi Na 601)

Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da suka …
Wednesday, 17 July 2013 04:59

Suratul Hajj

  Suratul Haji   Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi …
Wednesday, 17 July 2013 04:55

Suratul Anbiya

  Jama'a masu sauraro barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da a cikinsa muke kawo ayoyi da bayanai da …
Sunday, 04 September 2011 18:13

Suratul Bakara

Shirin Hannunka Mai Sanda: Suratul Baqara Matani Sauti Suratul Bakara Aya Ta 1-2 Suratul Bakara, Aya ta 3 da 4 Suratul Bakara, Aya ta 5 da 7 Suratul Bakara, Aya …
Wednesday, 08 June 2011 09:25

Aya Ta 13 Zuwa 64 A Suratul Hud

Jama'a masu sauraren mu barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke yin dubi da nazari a irin nasihohi da …
Wednesday, 08 June 2011 09:19

Ci Gaban Suratul Yunus

Jama'a masu saurare mu barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Hannunka mai sanda da a cikinsa muke yi wa kawunanmu nasiha da galgadi a harkokinmu …