An Dakatar Da Wannan Shafin. Mun Koma Zuwa Parstoday Hausa
Hannunka Mai Sanda
Sunday, 06 December 2015 15:31

Suratush Shu'ara Aya Ta 41-48 (Kashi Na 655)

Written by
Sunday, 29 November 2015 13:15

Suratush Shu'ara Aya Ta 34-40 (Kashi Na 654)

Written by
Sunday, 29 November 2015 12:43

Suratush Shu'ara Aya Ta 27-33 (Kashi Na 653)

Written by
Sunday, 29 November 2015 12:34

Suratush Shu'ara Aya Ta 21-26 (Kashi Na 652)

Written by
Sunday, 29 November 2015 12:22

Suratush Shu'ara Aya Ta 14-20 (Kashi Na 651)

Written by
Sunday, 29 November 2015 11:57

Suratush Shu'ara Aya Ta 7-13 (Kashi Na 650)

Written by
Sunday, 22 November 2015 07:43

Suratush Shu'ara Aya Ta 1-6 (Kashi Na 649)

Written by
Friday, 21 November 2014 15:17

Suratul Furqan Aya Ta 74-77 (Kashi Na 648)

Written by
Friday, 21 November 2014 15:06

Suratul Furqan Aya Ta 70-73 (Kashi Na 647)

Written by
Friday, 21 November 2014 14:59

Suratul Furqan Aya Ta 64-69 (Kashi Na 646)

Written by
Friday, 21 November 2014 14:45

Suratul Furqan Aya Ta 60-63 (Kashi Na 645)

Written by
Friday, 21 November 2014 14:37

Suratul Furqan Aya Ta 56-59 (Kashi Na 644)

Written by
Friday, 21 November 2014 14:20

Suratul Furqan Aya Ta 53-55 (Kashi Na 643)

Written by
Friday, 21 November 2014 14:15

Suratul Furqan Aya Ta 50-52 (Kashi Na 642)

Written by
Friday, 21 November 2014 14:02

Suratul Furqan Aya Ta 45-49 (Kashi Na 641)

Written by
Friday, 21 November 2014 13:53

Suratul Furqan Aya Ta 41-44 (Kashi Na 640)

Written by
Friday, 21 November 2014 13:43

Suratul Furqan Aya Ta 35-40 (Kashi Na 639)

Written by
Friday, 21 November 2014 13:30

Suratul Furqan Aya Ta 31-34 (Kashi Na 638)

Written by
Wednesday, 19 November 2014 16:59

Suratul Furqan Aya Ta 27-30 (Kashi Na 637)

Written by
Wednesday, 19 November 2014 16:46

Suratul Furqan Aya Ta 21-26 (Kashi Na 636)

Written by