An Dakatar Da Wannan Shafin. Mun Koma Zuwa Parstoday Hausa
Hannunka Mai Sanda
Sunday, 15 May 2011 08:47

Suratul Yunus Daga Aya Ta 77

Jama'a masu saurare mu barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Hannunka mai sanda da a cikinsa muke yi wa kawunanmu nasiha da galgadi a harkokinmu …
Jama'a masu saurare barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke farawa da sauraren aya ko ayoyin kur'ani kana daga …
Tuesday, 18 May 2010 13:59

Suratul Tauba Daga Farko Zuwa Karshe

Jama'a masu saurare barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikin wannan shiri muke yin bayani da hannunka mai sanda bayan …
Tuesday, 18 May 2010 13:54

Suratul Amfal Daga Farko Har Karshe

Jama'a masu saurarenmu barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikin wannan shiri muke yi wa junanmu baki …
Sunday, 18 April 2010 14:02

Aya Ta 91 Zuwa 92 A Cikin Suratul Tauba

Jama'a masu saurare barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda shirin da a cikinsa muke kawo ayoyin kur'ani da kuma yin dubi a …
Sunday, 18 April 2010 14:01

Aya Ta 88 Zuwa 92 A Cikin Suratul Tauba

Jama'a masu saurare barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke yi wa kawunanmu mu masu gabatar …
Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikin wannan shiri muke bayani bayan mun fara sauraren ayar kur'ani …
Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na hannunka da sanda da a cikinsa muka faraway da ayoyin alkur'ani mai girma da kuma yin …
Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a ciki wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke yi wa kawunanmu da kuma ku masu sauurarenmu hannunka …
Jama'a masu saurare barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke farawa da kawo ayoyin alkur'ani mai tsarki a matsayinsa …
Jama'a masu saurarenmu barkarmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Hannunka mai sanda da a cikinsa muke bayani da kawo irin nasihohin da …
Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikin wannan shiri muke bayani bayan mun fara sauraren ayar kur'ani …
Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na hannunka da sanda da a cikinsa muka faraway da ayoyin alkur'ani mai girma da kuma yin …
Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a ciki wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke yi wa kawunanmu da kuma ku masu sauurarenmu hannunka …
Jama'a masu saurare barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke farawa da kawo ayoyin alkur'ani mai tsarki a matsayinsa …
Sunday, 18 April 2010 13:24

Aya Ta 113 Zuwa Aya Ta 118 A Cikin Tauba

Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikin wannan shiri muke bayani bayan mun fara sauraren ayar kur'ani …
Thursday, 22 October 2009 14:47

Aya Ta 106 Zuwa 107 A Suratul Tauba

Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a ciki wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke yi wa kawunanmu da kuma ku masu sauurarenmu hannunka …
Thursday, 22 October 2009 14:45

Aya Ta 104 Zuwa 105 Suratu Tauba

Jama'a masu saurarenmu barkarmu da sake saduwa da ku a ciki wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikinsa muke yi wa kawunanmu da kuma ku masu sauurarenmu hannunka …
Sunday, 18 October 2009 12:33

Zagayowar ranar Shahadar Imam Sadik(AS)

Jama'a masu saurare barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da zagayowar ranar bakin ciki da a irin wannan rana ce imam Ja'afar Sadik …
Sunday, 18 October 2009 12:31

Zagayowar ranar Shahadar Imam Sadik(AS)

Jama'a masu saurare barkarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da zagayowar ranar bakin ciki da a irin wannan rana ce imam Ja'afar Sadik …