An Dakatar Da Wannan Shafin. Mun Koma Zuwa Parstoday Hausa
Hannunka Mai Sanda
Sunday, 31 January 2016 05:21

Suratul Naml Aya Ta 89-93 (Kashi Na 694)

Written by
Sunday, 31 January 2016 05:17

Suratul Naml Aya Ta 86-88 (Kashi Na 693)

Written by
Sunday, 31 January 2016 05:10

Suratul Naml Aya Ta 82-85 (Kashi Na 692)

Written by
Sunday, 31 January 2016 04:59

Suratul Naml Aya Ta 76-81 (Kashi Na 691)

Written by
Sunday, 31 January 2016 04:45

Suratul Naml Aya Ta 70-75 (Kashi Na 690)

Written by
Saturday, 30 January 2016 13:20

Suratul Naml Aya Ta 64-69 (Kashi Na 689)

Written by
Saturday, 30 January 2016 13:11

Suratul Naml Aya Ta 61-63 (Kashi Na 688)

Written by
Friday, 29 January 2016 13:18

Suratul Naml Aya Ta 57-60 (Kashi Na 687)

Written by
Friday, 29 January 2016 13:04

Suratul Naml Aya Ta 50-56 (Kashi Na 686)

Written by
Friday, 29 January 2016 12:51

Suratul Naml Aya Ta 45-49 (Kashi Na 685)

Written by
Friday, 29 January 2016 12:43

Suratul Naml Aya Ta 41-44 (Kashi Na 684)

Written by
Friday, 29 January 2016 12:24

Suratul Naml Aya Ta 36-40 (Kashi Na 683)

Written by
Friday, 29 January 2016 12:01

Suratul Naml Aya Ta 30-35 (Kashi Na 682)

Written by
Thursday, 28 January 2016 13:14

Suratul Naml Aya Ta 23-29 (Kashi Na 681)

Written by
Thursday, 28 January 2016 12:47

Suratul Naml Aya Ta 18-22 (Kashi Na 680)

Written by
Thursday, 28 January 2016 12:34

Suratul Naml Aya Ta 12-17 (Kashi Na 679)

Written by
Thursday, 28 January 2016 12:23

Suratul Naml Aya Ta 6-11 (Kashi Na 678)

Written by
Thursday, 28 January 2016 12:06

Suratul Naml Aya Ta 1-5 (Kashi Na 677)

Written by
Wednesday, 27 January 2016 09:03

Suratush Shu'ara Aya Ta 63-68 (Kashi Na 658)

Written by
Wednesday, 27 January 2016 09:02

Suratush Shu'ara Aya Ta 224-227 (Kashi Na 676)

Written by
Page 1 of 8