An Dakatar Da Wannan Shafin. Mun Koma Zuwa Parstoday Hausa
Ko Kun San
Masu saura ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11-Nuwamba-1918M.
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 529 da suka gabata a rana irin ta yau mwato 10-nuwamba-1483M,
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 09-Nuwamba-1989M. 
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1088  da suka gabata a rana irin ta yau wato 23-Zulhajji-345H.K.
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato 07-Nuwamba-1956M,
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 152 da suka gabata a rana irin ta yau wato 06-Nuwamb-1860M,
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15-Aban-1357H.SH,
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau wato 04-Nuwamba-1956m,
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1423 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18-Zulhajji-10H.K.
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru  96 da suka gabata a rana irin ta yau wato 02-Nuwamba-1916M,
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wato 01-Nuwamba-1821M.
Masu sauraro kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato 10-Aban-1359H.SH,
Masu sauraro ko kun cewa shekaru21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30-Octoba-1991M,
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato 08-Aban-1359H.SH, Shaheed Muhammad Husain Fahmidi, matashi kuma jarumi a kallafeffen yakin da kasar …
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau wato s07-Aban-1305H.SH,
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 102 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27-Octoba-1910M,
Masu sauraro ko kun san cewa yau ce 10-Zulhajji-Ranar da mahajjata suke gabatar da wasu ayyuka masu muhimmanci
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau wato 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato 04-Aban-1343 H.SH.
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24-Octoba- 1945M.
Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 84 da suka gabata a rana irin ta yau wato 02-Aban-1307H.SHm aka haifi Aya.